Registrering & villkor

Är ni ny kund eller har ändrat era uppgifter, behöver ni registrera er.

Villkor hämtning av returtrummor

 • Vi hämtar trummor så fort som möjligt efter gjord beställning, med reservation för tillgång till transportkapacitet inom området.
 • Vid order understigande minimivolym debiteras zon-specifika hämtningsavgifter. Se respektive zon-prislista.
 • Trummor som av oss bedöms för dåliga för att repareras, debiteras med en destruktionsavgift. Se respektive zon-prislista.
 • Trummorna skall vara samlade på ett ställe, vid framkomlig väg med vändmöjlighet.
 • Betalning av returnerade trummor görs efter innevarande månad + 60 dagar.

Destruktionsavgift

Eftersom vi är tvingade att betala destruktionsavgift för kasserade trummor debiteras avgift enligt vår prislista.

Spar onödiga fraktkostnader och kassera dina trummor själv. Vi förbehåller oss rätten att kunna neka inleveranser från de som inte är kunder till kabelverk.

Följande trummor destrueras

 • Rötangripna
 • Bräckta trumgavlar
 • Trummor ej tillverkade efter svensk standard
 • Nermålade, oljiga eller kletiga trummor samt mycket smutsiga trummor
 • Skräp i trumman
 • Trummor som uppenbart inte klarar hållfasthetskraven
 • Vassa eller hårda föremål i kärnan
 • Centrumnav som är skadade eller deformerade
 • Trummor mellan K 6 – K 7 som har två eller fler fel
 • Trummor mellan K 8-K 11 som har tre eller fler fel
 • Trummor mellan K 12-K 30 som har fyra eller fler fel
 • Samtliga plasttrummor

Trummor med kabel kvar klassificeras som reparation.
Trummor med klossar kvar klassificeras med ett avdrag om 390:-

Registrera dig

Nedanstående fylls i av den som levererar in trummor för första gången eller som har ändrat uppgifter. Detta är en förutsättning för att vi skall kunna betala ut pengar.

F-skattsedel och Bankgiro/Plusgiro är ett krav.

Sälj dina trummor
Registrering och villkor
Kontakt